Telefon   +421 907 752 085

Mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana pred požiarmi

Naši odborníci z CERIM SK, s. r. o. pre vás zabezpečia všetky potrebné náležitosti, ktoré určuje zákon pre účely predchádzania vzniku požiaru. Vyhnete sa tak nie len možným sankciám, ale tiež škodám na majetku či životoch vašich pracovníkov a blízkych.

V zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi má každá právnická osoba ako aj fyzická osoba - podnikateľ určité povinnosti na účely predchádzania vzniku požiaru. Zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi je možné iba osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

CERIM SK, s. r. o. poskytuje výkon profesionálne technika požiarnej ochrany, ktorý pre vás zabezpečí všetko od prehliadky priestorov cez odborné protipožiarne školenia, vypracovanie potrebnej dokumentácie až po odborné poradenstvo v oblasti protipožiarnej ochrany.

Kompletné služby, ktoré pre vás zabezpečí technik požiarnej ochrany, sú:

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • lokalizácia miest so zvýšeným rizikom vzniku požiaru
  • určenie potrebného počtu členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • odborné vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
  • zastupovanie pri kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru
  • odborné poradenstvo