Telefon   +421 907 752 085

Mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľom vyplýva povinnosť zabezpečiť činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osobou odborne spôsobilou, tzn. bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikou alebo bezpečnostnotechnickou službou.

Spoločnosť CERIM SK, s. r. o. pre vás zabezpečí profesionálne služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytujeme výkon bezpečnostnostechnickej služby (BTS), ktorá zamestnávateľom ponúka profesionálne poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V rámci Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečujeme tieto služby:

  • vypracovanie potrebnej dokumentácie v oblasti BOZP,
  • vykonávanie pravidelných školení zamestnancov,
  • pravidelné kontroly dodržiavania predpisov v oblasti BOZP
  • podrobnú dokumentáciu pracovných úrazov a ich oznámenie príslušným orgánom
  • účasť kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce)
  • poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti BOZP